Tag Archive | "Ujedinjenih Emirata"

Korak dalje u uspostavljanju aviolinije iz UAE do Banje Luke

BANJA LUKA – Vlada Republike Srpske prihvatila je danas Informaciju o pismu namjere firme Valdex iz Ujedinjenih Emirata za pokretanje aviosaobraćaja s Aerodroma Banja Luka. Na sjednici u Banjoj Luci entitetska vlada je zadužila Ministarstvo …

… saobraćaja i veza da zajedno sa preduzećem Aerodromi RS a.d. Banja Luka nastavi aktivnosti u cilju pokretanja i unapređenja aviosaobraćaja s Aerodroma Banja Luka.

Vlada RS-a je ranije ukinula jedinu avio-kompaniju “Sky Srpsku”, a jedini let s banjalučkog Aerodoroma je za Cirih i održava ga BH Airlines.

Na sjednici je prihvaćena i Informacija o inicijativi Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH za potpisivanje Sporazuma o razumjevanju između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Zaduženo je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju da nastavi aktivnosti za potpisivanje Sporazuma o razumjevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja preko nadležnih organa Bosne i Hercegovine, imajući u vidu zakonske i ustavne nadležnosti RS i Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz entitetske vlade.

Odlučeno je i da se ide u novu emisiju obveznica RS za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje.

Iznos emisije obveznica je 66.287.275,00 KM, koji čine neisplaćeni iznos verifikovanih obaveza po osnovu računa stare devizne štednje nakon gotovinske isplate, za štediše koji su verifikaciju računa stare devizne štednje izvršile u periodu od 1. novembra 2011. godine do 31. decembra 2011. godine.

Datum emisije je 30. juli 2013. godine.

Prihvaćena je i Informacija o identifikaciji osnovnih problema u oblasti zaštite i spasavanja od prirodnih i drugih poplava.

Zadužena su ministarstva i drugi republički organi uprave nadležni za zaštitu i spasavanje, da u skladu sa Procjenom ugroženosti RS od elementarnih i drugih nepogoda, u narednom periodu u entitetskom budžetu, u okviru svog budžeta, planiraju finansijska sredstva potrebna za efikasniju zaštitu od elementarnih i drugih nepogoda.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ima obavezu da redovno izvještava Vladu RS-a o realizaciji tekućih projekata vezanih za izgradnju i sanaciju strateških infrastrukturnih vodozaštitnih objekata na rijeci Savi i rijeci Drini.

Zadužuje se i javno preduzeće Šume RS a.d. da preduzme dodatne mjere i aktivnosti na zaštiti šuma od požara i da u narednom periodu razvije sveobuhvatan republički sistem monitoringa zaštite šuma od požara i sistem upravljanja požarima.

Donesena je i Odluka o raspodjeli neperspektivnih lokacija i ostalih nepokretnosti koje su služile za potrebe sistema odbrane na teritoriji RS u skladištu Livade Foča.

Stupanjem na snagu ove odluke stvorit će se uslovi da se prenese pravo svojine na općinu Foča, radi zadovoljavanja općih potreba ove lokalne zajednice.

Posted in Air Bosnia, Avio KompanijeComments (0)


Cheap flights