Categorized | Aerodrom Sarajevo

Predstavljena Karta aerodromskih prepreka

Predstavljena Karta aerodromskih prepreka

Danas je na Međunarodnom aerodromu Sarajevo predstavljena ažurirana Karta aerodromskih prepreka. Svečanosti su prisustvovali predstavnici menadžmenta Aerodroma Sarajevo, te kompanija Geodata, King IT i IGA-plan.

Međunarodni aerodrom Sarajevo je u cilju povećanja stepena sigurnosti pri različitim zračnim operacijama, polovinom protekle godine pokrenuo postupak izrade karte prepreka – tip A. Značaj izrade karte prepreka je prije svega osiguranje uvjeta za sigurno kretanje zrakoplova, kao i sprečavanje narušavanja sigurnosti zbog prepreka u okolini Aerodroma.

Projekat je obuhvatio i izradu baze podataka o preprekama koje se nalaze u opsegu ravni za polijetanje na Aerodromu Sarajevo. Uporedo sa realizacijom aktivnosti neophodnih za izradu karte prepreka, izvršeno je i geodetsko snimanje kompletnog područja Aerodroma unutar ograde, a izrađen je i 3D plan obuhvata aerodroma, odnosno baza podataka koja će poslužiti kao osnova budućeg geografskog informacionog sistema (GIS-a).

Proces realizacije projekta zahtijevao je detaljno istraživanje na terenu, te se odvijao uglavnom noću, radi omogućavanja neometanog odvijanja zračnog prometa.

Incoming search terms:

Leave a Reply

Cheap flights